dec 27, 2017 | Client Cases
CapCloud ondersteunt alweer drie traineeprogramma’s

CapCloud levert al zeven jaar het digitale programma- en portfolioplatform voor het traineeprogramma van de Gemeente Rotterdam. In september 2017 zijn hier de trainees van de G4 (de vier grote gemeenten) bijgekomen. In januari 2018 maken de trainees van  de Metropoolregio Amsterdam kennis met CapCloud als verbindend platform tussen programmamanagement en hun persoonlijke ontwikkeling.

Lees meer

De behoefte van traineeprogramma’s

Traineeprogramma’s zijn doorgaans aanstellingen van twee jaar voor onlangs afgestudeerde academici of HBOers. In die twee jaar vervullen zij achtereenvolgens drie of vier verschillende opdrachten op verschillende afdelingen. Zo leren zij de organisatie goed kennen én kunnen ze ontdekken wat hen ligt en interesseert. Daarnaast krijgen zij vaak een uitgebreid opleidingsprogramma op het gebied van de organisatie en dat van persoonlijke ontwikkeling.

 

Programmamanagement, digitale portfolio’s, en ‘community’

CapCloud biedt deze programma’s een platform om met trainees te communiceren over bijvoorbeeld de opleidingsdagen en de vereiste voorbereiding/ studiematerialen. Maar belangrijker nog is de mogelijkheid om alle trainees hun eigen digitale portfolio te laten vullen gedurende de twee jaar. Op hun eigen portfoliopagina op CapCloud leggen de trainees vast welke leerdoelen zij hebben en hoe zij hieraan werken. Zij ‘posten’ hier hun bewijsmaterialen in woord en beeld, evenals verslagen van voortgangsgesprekken. Met één druk op de knop kan de trainee in zijn of haar omgeving ook feedback vragen op zelf geformuleerde stellingen/ vragen. Deze kan weer als input dienen voor leerdoelen of als bewijsmateriaal in het portfolio.

Voor de traineebegeleiders is de ontwikkeling van trainees hierdoor makkelijk te volgen. Niet meer zoeken naar mailtjes of papieren portfolio’s in mappen: het eigenaarschap om alles op orde te hebben ligt bij de trainee zelf. De begeleider kan in het digitale portfolio ook feedback geven.

Elk traineeprogramma maakt zijn eigen keuzes in hoe het de functionaliteiten van het platform benut. Zo zijn in het ene programma persoonlijke portfolio’s niet alleen voor de mentor/ traineebegeleider zichtbaar, maar ook voor trainees onderling. Dit werkt inspirerend en creëert betrokkenheid bij elkaars ontwikkeling. In andere programma’s is het portfolio enkel van de trainee zelf en zijn of haar beoordelaar.

Tot slot is de eigen CapCloud omgeving te gebruik voor het delen van informatie en foto’s in de traineegroep (de ‘community’ functie). Zeker nu er al zo’n 11 traineegroepen van de Gemeente Rotterdam een eigen profiel hebben in de CapCloud omgeving, biedt CapCloud een unieke gelegenheid om met zoekopdrachten op onderwerp huidige of oude trainees te vinden en het netwerk voor je te laten werken.

 

Inge Hoogerheiden, trainer voor traineeprogramma van de Gemeente Rotterdam:

“Als trainer gebruik ik het platform om met de groep te communiceren over onze trainingsdagen, hun ontwikkeling daarin en de tussentijdse opdrachten. Ik hou ze op de hoogte via de blog, en zij mij ook. En de trainees zelf zetten de verslagen en foto impressies van onze trainingsdagen op de groepspagina’s. Zo bouwen we met elkaar een mooi archief op van alle opleidingsactiviteiten.”

 

Anita Meijs, programmamanager van het trainee programma Gemeente Rotterdam:

“We misten in Rotterdam een centrale digitale plek waar de trainees hun portfolio op bij konden houden voor zichzelf én voor de coaches en begeleiders. Cap Cloud voorziet in die behoefte. Bovendien is het nu ook een handige plek waar de trainers en trainees informatie over de lesdagen kunnen posten. Dit voorkomt een heleboel mailverkeer. Het is inmiddels ook een plek geworden waar het trainee-programmabureau alle relevante en actuele informatie voor de trainees op kan plaatsen.”

 

Goed voorbeeld doet volgen?

Het voorbeeld van hoe de traineeprogramma’s CapCloud benutten om hun deelnemers formeel en informeel te faciliteren is natuurlijk toepasbaar op elk opleidingstraject dat langere tijd loopt. Ook kunnen trainingsbureaus en academies nog andere functionaliteiten van CapCloud hieraan toevoegen zoals het aanbieden van e-learnings, administratie van PE punten en de beoordeling van competenties.

Voor meer informatie: Corinna Volckmar, 06-28 660 540 of corinna@capcloud.academy

None
 
okt 5, 2017 | Client Cases
CapCloud ondersteunt Corporate Academy netwerk

CapCloud levert het ledenplatform voor de NSCU, de Nederlandse Stichting voor Corporate Universities. Het platform werd officieel gepresenteerd aan de leden van NSCU tijdens het jaarcongres op 3 oktober 2017.

Lees meer

Over NSCU

De NSCU biedt een platform voor organisaties die een Corporate University/Academy hebben of ontwikkelen. De NSCU is hét kenniscentrum voor corporate leren in Nederland. Onder het motto "Linking corporate learning professionals" worden tal van activiteiten voor en door de leden georganiseerd, kennis geproduceerd, gepubliceerd en onderzoeken gedaan. Leden staan elkaar met raad en daad bij en leggen bedrijfsbezoeken af.

NSCU heeft ca. 80 corporate leden.

 

Digitaal Ledenplatform

Met de introductie van het digitale ledenplatform is een nieuwe omgeving gecreëerd voor informatievoorziening, kennisuitwisseling, event planning én interactie tussen Learning & Development professionals van grote private en publieke organisaties. Dit alles in beslotenheid van het netwerk, waardoor de aangesloten professionals in alle openheid met elkaar kunnen delen.

 

Brenda Slagter, directeur van NSCU, is duidelijk in haar doelstellingen en verwachtingen: “Mét en voor leden maken, bundelen en verspreiden we kennis op het vlak van corporate learning. We richten al onze activiteiten hierop. CapCloud biedt de mogelijkheid om dit ook online, in een afgeschermde omgeving, op een laagdrempelige manier effectief en efficiënt met elkaar te kunnen doen. Dit maakt het contact snel en persoonlijk. We groeien daarmee verder met elkaar als lerende organisatie, rondom corporate leren en kunnen op deze manier nog meer waarde bieden.

 

Informeel leren over organisatiegrenzen heen

Voor CapCloud past het leveren van een besloten ledenplatform in de trend van informeel leren, binnen organisaties maar juist ook over de grenzen van organisaties heen. Een uitwisselingsplatform voor een ledenorganisatie als NSCU biedt een enorme kans om leren en ontwikkelen onder gelijkgestemde professionals buiten de grenzen van de eigen organisatie gestalte te geven. Dat het in dit geval gaat om Learning & Development Professionals is extra mooi.

 

Voor meer informatie: Brenda Slagter, 030 – 231 1388 of nscu@nscu.nl.

None
 
jun 8, 2017 | Client Cases
VMI – Leerlijn voor Engineers: duurzame inzetbaarheid & mentoring in de praktijk

VMI Group heeft CapCloud gecontracteerd voor het mede ontwerpen en implementeren van een duurzame leerlijn voor hun engineers “het talent BOOST-programma”. Een geselecteerde groep minder ervaren engineers krijgt zo een boost in hun ontwikkeling en ervaren engineers krijgen de kans hun kennis en ervaring over te dragen. Een mooie win - win van mentoring en duurzame inzetbaarheid in de praktijk!

Lees meer

Over VMI Group

Thinking forward. Dat doen de 1.200 medewerkers van VMI Group dagelijks vanuit één van de 8 vestigingen wereldwijd. Ze ontwikkelen, produceren, verkopen en installeren machines voor banden, rubber, blik, persoonlijke verzorging en farmacie. Door continu innoveren, hoge kwaliteitsnormen en medewerkers die vooruitdenken, zijn ze in een aantal van deze markten wereldwijd marktleider. Verborgen Hollandse Glorie op de Veluwe!

 

Het project

Voortbouwend op het bestaande plan van aanpak is CapCloud begin dit jaar gestart met het ontwikkelen van de leerlijn. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de betreffende organisatieonderdelen. Er is een ontwerpgroep in het leven geroepen om het programma verder mee vorm te geven en zo goed te laten aansluiten bij de werkpraktijk en te borgen in de organisatie. Principes van co-creatie worden volop toegepast.   

De eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer staat centraal binnen het programma. Zo volgt de deelnemer een persoonlijke leerroute, volledig afgestemd op zijn eigen leerbehoefte, waarbij hij wordt begeleid door een vakinhoudelijke mentor en een coach. Tevens bevat het tweejarige programma een aantal trainingsdagen, bestaande uit themadagen en intervisiebijeenkomsten, waarin de deelnemers met en van elkaar kunnen leren.

Deze zomer gaat het programma voor de eerste groep geselecteerde engineers van start.

 

Uitdagingen en kansen

VMI heeft aan de ene kant (jong) talent dat zich graag verder wil ontwikkelen en aan de andere kant zeer ervaren engineers die hun kennis kunnen delen met de talenten. Door deze twee aan elkaar te koppelen kan gelijktijdig gewerkt worden aan het ontwikkelen van talent, het borgen van kennis en het verhogen van de inzetbaarheid. Ook de aantrekkingskracht voor experts om zich aan te sluiten bij het VMI concern zal versterkt worden.

Het ontwerp van deze leerlijn en de ontwerpmethode kunnen als basis gebruikt worden voor toekomstige leerlijnen op diverse gebieden en zo bijdragen aan het verder professionaliseren van de VMI Academy.

 

Neem voor meer informatie over het project contact op met Estelle de Hingh van CapCloud.

None
 
mrt 6, 2017 | Features
Help! Is er een dokter in de zaal?

Er is iets, er moet wat gebeuren. Er moet nu iemand te vinden zijn met de juiste kwalificaties en competenties. Eigenlijk maakt het niet uit wie dat is, zolang die persoon maar competent en gekwalificeerd is. Herkenbaar?

Juist hierom gaat het bij het beheren van teamcompetenties, een nieuwe functionaliteit van het CapCloud platform.

Lees meer

Waarom teamcompetenties beheren?

Iedereen heeft een primaire taak of rol in de organisatie. Daar hoort een functiebeschrijving bij, en een competentieprofiel. Dat competentieprofiel is erop gericht om iemand in zijn primaire rol op een minimaal niveau te laten functioneren.

Iedereen functioneert echter ook in een team. Dit kan een projectteam zijn, maar ook een afdeling, een ploeg of zelfs het hele bedrijf. Soms worden er eisen gesteld aan het team als geheel, en niet alleen aan de individuen. Dit heeft vaak te maken met secundaire activiteiten. Zo moeten er een x-aantal BHV’ers zijn of moet er een bepaalde professionele kwalificatie aanwezig zijn om werk te mogen uitvoeren.

Ofwel, we verplichten niemand individueel om afgestudeerd arts te zijn, zolang we maar in de gaten houden dat er altijd een dokter aanwezig is. En we willen eigenlijk ook weten wie dat is.

 

Hoe werkt het?

Net zoals voor een individuele medewerker een competentieprofiel kan worden opgesteld, kan dat ook voor een team, een groep samenwerkende mensen als geheel. Hierbij is het belangrijk na te gaan wat strikt genomen een individueel vereiste competentie is, en wat aan het team gelaten kan worden. Soms spelen ook niveaus een rol: iedereen moet minimaal niveau B hebben, zolang er altijd maar iemand is die kan functioneren op niveau A.

Competentieprofielen voor teams worden gematcht met de mensen in dat team. Er wordt geteld of aan de vereiste kwalificaties in het team wordt voldaan, en hierop kan actief worden bijgestuurd.

 

Aan de slag

Teamcompetenties maken de inzetbaarheid van mensen veel flexibeler, en vaak zelfs goedkoper. Zowel het individu als de organisatie is hierbij gebaat, mits goed toegepast. Dit vereist meestal wat denk- en puzzelwerk. CapCloud ondersteunt hierbij graag. The functionaliteit is volledig geïntegreerd in het platform.

 

Geïnteresseerd? Bel 088 – 1702010 of email naar info@capcloud.academy

None
 
feb 20, 2017 | Features
Wat gemeten wordt, wordt gedaan

Alle goede voornemens ten spijt, permanente educatie en levenslang leren staan al snel op een zijspoor zolang er dagelijkse brandjes zijn om te blussen. Het is niet onwaarschijnlijk dat je aan het einde van het jaar weer moet concluderen dat het er weer niet van gekomen is. Jammer, want de goede wil is er.

Maak er een prestatie-indicator van met PE punten!

Lees meer

Wat zijn PE Punten?

PE staat voor “Permanente Educatie”. PE Punten zijn ervoor bedoeld om inspanning op het gebied van (bij)scholing bij te houden en uiteindelijk te erkennen. Veel gereguleerde beroepsgroepen kennen PE-systemen, zoals advocaten, medisch specialisten en veiligheidskundigen. Opleidingen, cursussen en congresbezoek worden gewaardeerd met punten, zodat na een bepaalde periode de beroepslicentie kan worden verlengd.

 

Meten binnen je eigen organisatie?

PE punten zijn een gegeven voor bepaalde beroepsgroepen, maar binnen bedrijven en organisaties worden ze echter nog nauwelijks toegepast. Dat is een gemiste kans, want aan leeractiviteiten kunnen punten worden gekoppeld. Hierdoor kan worden bijgehouden wat individuele medewerkers doen aan hun persoonlijke ontwikkeling. Er gaat ook een stimulans vanuit wanneer een bepaald aantal punten ook een persoonlijke doelstelling wordt.

 

Vast of flexibel?

Vaste punten kunnen worden toegekend aan vooraf goed omschreven en geplande ontwikkelactiviteiten. Dit kunnen interne of externe voorlichtingssessies zijn, webinars, e-learning modules, trainingen etc.

Belangrijk is echter ook dat informele leerprocessen worden bijgehouden: leren van collega’s, leren in de praktijk of het bijhouden van voldoende ervaring. Hier lenen flexibele punten zich voor, die vaak gebaseerd zijn op bestede tijd (per uur of per dag).

 

CapCloud levert de functionaliteit

Binnen CapCloud kun je je bedrijfsinterne PE-puntensysteem configureren en daarmee zowel vaste punten toekennen als flexibele, tijdsgebonden inspanning waarderen. Ideaal om levenslang leren van medewerkers te stimuleren en te monitoren, en dé manier om sociaal leren en werkplekleren ook te erkennen en inzichtelijk te maken. Met PE punten als (persoonlijke) prestatie-indicator wordt levenslang leren ineens werkelijkheid.

 

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact op met Bart Dijkhuizen op nummer 0881 702010 of mail naar info@capcloud.academy .

None
 
feb 3, 2017 | Industries
Softies in de industrie

Zacht ontmoet hard, en hard ontmoet zacht. De socialere beroepsgroepen redden het steeds minder met alleen goede gesprekken en moeten kwalificaties en prestaties hard en aantoonbaar maken. Daarentegen presteert een industriële mannencultuur al lang niet meer alleen door formele trainingen en kwalificaties. Sociale vaardigheden maken het verschil bij het verder verhogen van de prestaties.

Lees meer

Roy Jautze, veiligheidsadviseur bij oliemaatschappij Dana Petroleum, schreef een winnend essay over dit onderwerp, specifiek gericht op het verhogen van de veiligheid. Hij stelt: “Om de werkplek veiliger te maken moeten wij ons meer richten op het ontwikkelen van ‘soft skills’ bij de leidinggevenden in onze organisaties”.

Roy vervolgt: “Het zijn de sociale vaardigheden die leiden tot effectiever samenwerken waar wij nog winst kunnen boeken. Door middel van goedontwikkelde soft skills kunnen leiders binnen organisaties zorgen voor groter engagement voor veiligheid. Soft skills kunnen daarnaast bijdragen aan het vrijer delen van mogelijke veiligheidsverbeteringen. Ten derde, kunnen soft skills helpen om te komen tot doeltreffendere verbeteracties.”

“Bij dat laatste speelt bijvoorbeeld de soft skill ‘open-mindedness’ een belangrijke rol. Het open staan voor percepties van anderen, ondanks de sterke mening die jij zelf over het onderwerp of de situatie hebt. Het kan helpen om complexe situaties zoals incidenten beter te begrijpen. Wanneer je een incident volledig begrijpt, dan ben je beter in staat om de juiste onderliggende oorzaken vast te stellen. En wanneer je de oorzaken adequaat hebt vastgesteld, dan is het waarschijnlijker dat correctieve acties doeltreffend zijn en, voorts, dat herhaling van een ongewenste situatie in de toekomst wordt voorkomen.”

 

CapCloud herkent de strekking van Roy’s verhaal en ziet deze ontwikkeling steeds beter vorm krijgen. CapCloud stimuleert en registreert zowel harde kwalificaties als zachte competenties. Het is dit samenspel dat mensen goed laat presteren en inzetbaar houdt.

 

Benader Roy Jautze voor meer informatie. Het essay is te lezen op de website van Veiligheid Voorop. Roy won met het essay een tweejarige opleiding Master of SHE (MoSHE) aan de TU Delft die hij onlangs is gestart.

 
jan 19, 2017 | CapCloud News
Van Learning en Development naar Inzetbaarheid

CapCloud heeft voor 2017 een belangrijke stap gezet en de focus van zijn dienstverlening nadrukkelijker in een bedrijfsmatige context gelegd. Met een online applicatie én consultancy zijn we sterk in competentiemanagement, Learning & Development.  Echter, competentiemanagement, learning & development zijn geen doelen op zichzelf, maar een middel om bedrijfsmatige en organisatiedoelen te realiseren zoals groei, risicobeheersing en compliance. Inzetbaarheid van mensen én teams voor het realiseren van die doelen staat centraal. We gaan onze bedrijfskundige en organisatiekundige expertise hiervoor nog beter inzetten.

Lees meer

Inzetbaarheid is aan jou

Een nieuw motto "Employability is yours", geeft dé kern aan waar het om gaat: inzetbaarheid en ieders eigen verantwoordelijkheid daarin. Inzetbaarheid is aan verandering onderhevig door veranderende marktomstandigheden, bedrijfsdoelen en persoonlijke wensen. Continue persoonlijke ontwikkeling en permanente educatie zorgen ervoor dat je inzetbaar bent en blijft in veranderde omstandigheden. Hiervoor draag je als individu zelf verantwoordelijkheid, samen met leidinggevenden en trainingsorganisaties. De online CapCloud omgeving steunt je daarin, en zorgt ervoor dat je jezelf goed en betrouwbaar kunt neerzetten.

 

Eerste stap: team competenties

In 2016 is al een belangrijke ontwikkeling in gang gezet met de ontwikkeling van een functionaliteit voor het beheren en aantonen van teamcompetenties. Niet alle kwalificaties en competenties hoeven aanwezig te zijn bij iedere medewerker, zolang afdelingen of teams maar voldoende competent zijn als geheel. Dit legt de nadruk op de behoefte voor het functioneren van een team in een bepaalde bedrijfsmatige context. Individuele medewerkers kunnen op basis van hun persoonlijke kwalificaties en kwaliteiten aan het team worden toegevoegd en het totaal compleet maken.
Deze nieuwe functionaliteit wordt gedreven door een viertal oliemaatschappijen en is tekenend voor de ontwikkeling richting de (aantoonbare) inzetbaarheid van mensen binnen organisaties. Daarbij een mooi voorbeeld van CapCloud klanten die gezamenlijk actief betrokken zijn bij de verdere ontwikkeling van het platform.

None
 
okt 27, 2016 | Client Cases
Petrogas – Competentie in een veranderende olie- en gassector

Petrogas E&P Netherlands B.V. heeft CapCloud gecontracteerd voor de herontwikkeling van zijn processen en procedures rondom competentiemanagement. De doelstelling is te komen tot een systeem wat “fit-for-purpose” is om veilige en betrouwbare operaties te ondersteunen, terwijl rekening wordt gehouden met de eisen van veranderende marktomstandigheden in de olie- en gassector.

Lees meer

Over Petrogas

Petrogas, met zijn hoofdkwartier in Oman, nam in 2014 de Noordzee assets over van Chevron en is sindsdien een erkende Operator in Nederland. Het bedrijf opereert 9 productieplatforms voor olie en gas op de Noordzee en biedt werkgelegenheid aan ca. 125 medewerkers.

 

Het project

CapCloud is in mei van dit jaar begonnen met het opnieuw inrichten van de aanpak, processen en procedures rondom competentiemanagement in Petrogas. Dit is in nauwe samenwerking gedaan met vertegenwoordigers van de Operations en HR-afdelingen.

 

De doelstelling van het project is om een systeem neer te zetten binnen Petrogas die de competenties voor de operaties zeker te stellen en dit ook aantoonbaar te maken voor de autoriteiten. Zowel (veiligheids)technische kwalificaties als soft skills spelen hierbij een rol.

 

Uitdagingen en kansen

Zoals elke oliemaatschappij is Petrogas geconfronteerd met de moeilijke marktomstandigheden van lage olieprijzen. Dit vereist een andere, afgeslankte organisatie. Competente werknemers zijn hierbij ontzettend belangrijk. Alle medewerkers hebben een eigen verantwoordelijkheid om inzetbaar te blijven voor de organisatie. Flexibiliteit en multi-inzetbaarheid zullen een verschil maken in de veranderende olie- en gassector.

 

Veel medewerkers zijn al tientallen jaren in dienst van het bedrijf. Zij worden expliciet erkend voor hun huidige kennis en vaardigheden, waarbij dit tevens aantoonbaar wordt gemaakt.

 

Neem voor meer informatie over het project neem contact op met Bart Smits van Petrogas (070 – 357 2357) of Bart Dijkhuizen of Estelle de Hingh van CapCloud.

 
okt 5, 2016 | CapCloud News
ESF-subsidies voor duurzame inzetbaarheid

ESF duurzame inzetbaarheid richt zich op de bevordering van duurzaamheid in het bedrijfsleven. Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn. De subsidie richt zich op de directe kosten van het inhuren van een adviseur. 

Lees meer

 

Wat is er subsidiabel?

Thema’s en activiteiten waarop advies kan worden ingewonnen zijn:

  • Het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl, het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer;
  • Het bevorderen van een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden;
  • Het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap;
  • Het bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het invoeren van flexibel arbeidstijdenmanagement.

Binnen een ESF-project wordt advies ingewonnen bij een extern adviseur. Hierbij kan het gaan om:

  • Het verkrijgen van advies met implementatieplan.
  • Het begeleiden van de implementatie van een advies.

 

Hoeveel is de subsidie?

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 10.000,-.

 

Aan de slag!

De aanvraagperiode loopt van 14 november t/m 25 november 2016. Er is € 13.000.000,- beschikbaar voor het tijdvak. Volledige aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

CapCloud projecten kunnen voor subsidie in aanmerking komen. Dit scheelt aanzienlijk in het budget. We kunnen desgewenst de volledige aanvraag uit handen nemen. Dat doen we samen met onze gespecialiseerde partner De Breed & Partners

 

Voor meer informatie neem contact op met Bart Dijkhuizen van CapCloud (088-1702010) of Carel Bruinings / Robert van Loon van De Breed & Partners (076-5654321).

 

 

 

None
 
sep 2, 2016 | CapCloud News
Service Coördinator Johan Scheffer van start

CapCloud heeft een start gemaakt met de ontwikkeling van een zelfstandig serviceteam. Hiervoor is Johan Scheffer aangetrokken als Service Coördinator per 1 september 2016. Tot op heden werden Servicedesk verzoeken opgepakt door het ontwikkelteam of adviesteam wat door de groei niet meer houdbaar was.

Lees meer

Over Johan

Johan Scheffer is afgestudeerd in marketing & communicatie met als specialisatie 2D grafisch design. Daarnaast heeft hij ruim 10 jaar ervaring in communicatie-, service- en verkoopondersteunende rollen. Hij is fanatiek hardloper en fietser.

Zelfstandige functie binnen CapCloud

CapCloud is de afgelopen jaren aanzienlijk gegroeid. Hierbij zijn de teams van adviseurs en softwareontwikkelaars volwassen geworden. De taken van een Servicedesk werden erbij gedaan door deze twee teams. Dit betekende enerzijds een steeds grotere afleiding voor deze teams, anderzijds langere wachttijden voor eindgebruikers en beheerders.

Het is de bedoeling een serviceteam te ontwikkelen dat een onmisbare schakel wordt tussen klant, adviseurs en softwareontwikkelaars. Reactieve, maar vooral ook proactieve communicatie richting klanten is hiervan een belangrijk onderdeel.

Johan zal zich gaan bezighouden met de coördinatie van alle service verzoeken, assistentie bij functioneel beheer voor klanten, configuratie van nieuwe CapCloud omgevingen, onderhouden van documentatie en het functioneel testen van nieuwe ontwikkelingen. Verder zal hij de structuren van het serviceteam verder mee vormgeven.